V létě čtu:
Více než jindy
 
39%
Stejně
 
37%
Méně než jindy
 
24%
zpět