V létě čtu:
Více než jindy
 
40%
Stejně
 
35%
Méně než jindy
 
24%
zpět