V létě čtu:
Více než jindy
 
38%
Stejně
 
37%
Méně než jindy
 
25%
zpět