OBRÁZEK : advent3.jpg

 

OBRÁZEK : prani.jpg

 

 

OBRÁZEK : nekdo_to_rad_horke.jpg

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Pozor změna v otevírací době:

                 ÚTERÝ 15.00 - 17.30

             ČTVRTEK  15.00 - 17.00


 

Dobrá zpráva, MOST 2012 zaplatí dopravu

na představení Ferda Mravenec,

takže Vás nyní bude stát lístek jenom 300Kč.

 

MOST 2012

Vás zve

v neděli 29/10/2017

do DIVADLA HYBERNIA v Praze na

 

Cena : Dospělý i děti 300 Kč

 

                                Odjezd : 12.30 hod. od OÚ

Prodej : OÚ Dlouhý Most

 

OBRÁZEK : ferda.jpg


 

OD 1.9.2017 bude změna 

         Otevírací doby

               ÚTERÝ

          15.00 - 17.30

            ČTVRTEK

         13.00- 15.00

 

 


 OBRÁZEK : ucebnice_zdarma.jpg


 

 

OBRÁZEK : hr.jpg

 


 

 

 

OBRÁZEK : vel_dil.jpg

 


 

OBRÁZEK : vel.jpg


 

 

OBRÁZEK : kar.jpg

 

 


 


 

OBRÁZEK : dlouhy_most_vanoce_2016.jpg


 

 

OBRÁZEK : princ.jpg

 

 


 


 

 

 

OBRÁZEK : vanoce_sbor.jpg

 

 

 

 


 

OBRÁZEK : novo.jpg

 


OBRÁZEK : hluchaci.jpg

 


 

    Zvu všechny své čtenáře i ostatní občany na setkání....

 

OBRÁZEK : 38csright_4_big.jpg

 


 

 Přijďte nastartovat mozkové závity a zasoutěžit si...

 OBRÁZEK : piskvorkiada.jpg

 


 

 

OBRÁZEK : 13654398_1192637950766873_4438422893968428359_n.jpg


 

 

 

OBRÁZEK : noc_s_andersenem.jpg

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A opět jedeme za kulturou...

 

 

OBRÁZEK : svetaci.jpg

 


 

 

Přijďte si se svými ratolestmi zaplesat, zasoutěžit...

 

 

OBRÁZEK : bal.jpg


 

Den Otevřených dveří obce Dlouhý Most a tím

i prostor Místní Knihovny.

 

 

 

 

 

OBRÁZEK : den_otev.jpg

 


 

 

 

A opět po roce si Vás dovolujeme pozvat na již 4. Společenský ples...

 

OBRÁZEK : plak.png

 


 

 

A jedna z krásných akcí naši školy...

 

 

 

 

 

 OBRÁZEK : jarmark.jpg

 

 


 

Krásný adventní čas...

 

 

 

 

 

OBRÁZEK : 6037760_orig.jpg

 


 

 

Ve fotogalerii se můžete podívat na pár fotek z tvoření...

 

 

OBRÁZEK : stare_knihy.jpg


 

 

OBRÁZEK : keramika.jpg

 

 

 

 

OBRÁZEK : deti.jpg 

 

 


 

 OBRÁZEK : pout1.jpg

 

 


 

Srdečně Vás všechny zveme na vystoupení Havířská pohádka, kterou si zahrají žáci naši ZŠ v Malém divadle 28.6. od 16.00 hodin. Přijďte je podpořit, těšíme se na bohaté publikum. Cena lístku je 30,- Kč a je k dispozici ve škole.

 

 


 

OBRÁZEK : havir.jpg 

 


 

 

OBRÁZEK : 38csright_5_big.jpg

 

 

 

 

OBRÁZEK : foto.jpg

 

 


OBRÁZEK : kurzy.jpg

 

 


 

OBRÁZEK : tabor.jpg

 

 


 

 

 

OBRÁZEK : masopust_2015.png

 

 

 

 

 

 


 

 

OBRÁZEK : ples_v_knihovne.jpg

 


 

OBRÁZEK : vystup.jpg


 

 

 OBRÁZEK : ples1.jpg


 

 

OBRÁZEK : koncert.jpg


 

 

 OBRÁZEK : bez_nazvu.jpg


 

Protože se opět blíží doba adventu, máme pro Vás první akci.

Přijďte si s námi užít první Adventní neděli.

 

OBRÁZEK : advent.jpg 

 


 

 Naše knihovna v Dlouhém Mostě získala na udílení cen "Knihovna roku 2014" dne 16.10.2014 v Zrcadlové kapli Klementina

v kategorii  "Základní knihovna" 

Diplom za oživení kulturního a společenského života v obci, integrálního zapojení do komunitního dění a profesionální vedení informačních lekcí pro děti.

 

OBRÁZEK : knihovna_roku_2014_32.jpg

 

Knihovna roku 2014

 

Tisková zpráva

 

Dnes 16. října 2014 předal ministr kultury Daniel Hermann ceny Ministerstva kultury ČR „Knihovna roku 2014“.

 

Knihovnou roku 2014 v kategorii „základní knihovna“ se stala OBECNÍ KNIHOVNA HORNÍ LIDEČ ze Zlínského kraje. Knihovna poskytuje všestranné služby na vysoké úrovni ve velkoryse pojatých prostorách, získaných rekonstrukcí v roce 2012. Moderní a osvěžující interiér, plný barev, s dostatkem odpočinkových zón, je přehledný díky kvalitnímu orientačnímu systému. Knihovnické služby doplňují informační lekce pro školy, vzdělávací akce pro veřejnost, tvořivé kurzy, besedy zejména s regionálními osobnostmi, výstavy a nabídka publikací a informačních materiálů Hornolidečska. Knihovnice je velmi aktivní, zapálená, je velkou oporou a pomocí pro šest dalších knihoven v okolí. K propagaci své práce maximálně využívá rozmanitých informačních zdrojů.

Kontakt: knihovnice Věra Povalačová  tel. 571 447 261, v.povalacova@tiscali.cz

 

Zvláštní ocenění a diplom v kategorii „základní knihovna“ získaly dále Obecní knihovna ve Vikýřovicích z Olomouckého kraje za inspirativní prostředí rekonstruované knihovny pro kreativní práci dětí a dospělých, propracovanou koncepci besed, vzdělávacích a kulturních akcí a poznávání knihoven a zajímavých míst regionu.

(kontakt: knihovnice Květoslava Havlíčková tel. 605 849 840)

a Obecní knihovna Lomnice z Karlovarského kraje za mimořádnou oblibu občanů, plynoucí z výjimečné péče obce o kvalitu služeb, poskytovaných na vysoké profesionální úrovni.

(kontakt knihovnice Jiřina Němečková 725 063 068).

 

 

Hlavní cenu v kategorii „informační počin“ získala Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích za zavedení služby výpůjček e-knih. V dubnu 2014 zahájila JVK ČB půjčování českých e-knih dodávaných společností eReading.cz. Tato nově zavede­ná služba pozitivně přispívá k celkovému rozvoji knižního trhu, je výhodná jak pro knihovnu a čtenáře, tak pro interne­tové knihkupectví, autory a nakladatele. Služba je čtenářům dostupná přes internet kdykoli a odkudkoli, navíc knihovna může půjčit tolik exemplářů, kolik čtenářů má o daný titul zájem. Čtenáři mohou výpůjčky e-knih využívat i v některé z dalších knihoven v knihovní síti ČR prostřednictvím účtu mojeID.

Kontakt: ředitel Mgr. Ivo Kareš, email: kares@cbvk.cz, Tel. 727 808 440.

Zvláštní ocenění a diplom obdržela Knihovna Jiřího Mahena v Brně za zavedení služby „Lekotéka – hračky a pomůcky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami,“ Projekt navazuje na soustavnou práci KJM s uživateli se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílovou skupinou jsou děti s různými druhy hendikepů. V rámci této nové služby je vytvářen soubor didaktických pomůcek a hraček, s nimiž lektoři, tj. pracovníci poboček, kteří programy vytvářejí, během besed pracují. Pedagogové, kteří se svými žáky docházejí na besedy, si mohou stejně jako rodiče vybrat konkrétní pomůcky a hračky, jež lze později vypůjčit. Záměrem je podpořit rozvoj motorických a komunikačních dovedností a vytvářet pozitivní vztah ke knihovnám a čtenářství. Uživatelé knihovny mají k dispozici informace o hračkách jak v on-line katalogu, tak v podobě tištěné brožury. V rámci KJM je do projektu zapojeno 40 % všech poboček (13 z 32 poboček), celkově je ve fondu ca 200 hraček a didaktických pomůcek domácí i zahraniční provenience.

Kontakt: ředitelka Ing. Libuše Nivnická, email: nivnicka@kjm.cz, Tel. 603 782 460,

 

„Městskou knihovnou roku 2014“ se stala Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně. Tuto zvláštní cenu uděluje SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a firma Skanska a.s. Viz samostatná tisková zpráva.

 

Další informace a foto budou k dispozici na: http://wwwold.nkp.cz/o_knihovnach/KnRoku/2014/index.htm

Kontakt: Vit Richter, SKIP, Národní knihovna ČR, Tel: 603 223 627, email: vit.richter@nkp.cz, www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/

 

 


 

 

Přijďte si zasoutěžit, ukázat svoje dílo a taky se trochu bát, to přece k Hallowenu patří...

 OBRÁZEK : hallowen.jpg

 

 


 

Nástěnný kalendář - Dlouhý Most 2015 - formát A3  je možné zakoupit na Obecním úřadě Dlouhý Most.

OBRÁZEK : kalendar.jpg

 

 

 


 

OBRÁZEK : hudebni_odpoledne.jpg 

 


 

OBRÁZEK : jedenacte_prikazani.jpg

 

 

Článek s webu Krajské vědecké knihovny.

Knihovna Libereckého kraje roku 2014

V červnu roku 2014 navštívila desetilenná krajská komise hodnotitelů složená ze zástupců vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatelů soutěže Vesnice roku, mezi něž patří i Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, všech 19 přihlášených obcí. Za SKIP Libereckého kraje byla do komise delegována Jaroslava Starcová. Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola proběhlo 27. 8. 2014 v Rádle. Hlavní cenu - Zlatou stuhu za vítězství v krajském kole převzal starosta obce Rádlo Ing. Miroslav Šikola. Modrou stuhu za společenský život obdržela obec Prysk, Bílou stuhu za činnost mládeže obec Pulečný, Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí město Ralsko, Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu obec Boskov.

Diplom za moderní knihovnické a informační služby

spolu s šekem na 10 000 Kč převzala z rukou náměstkyně hejtmana Libereckého kraje PhDr. Hany Maierové starostka obce Dlouhý Most ing. Běla Ivanová.

O obci a knihovně v Dlouhém Mostě

Obec Dlouhý Most vznikla při staré zemské stezce spojující Čechy s Lužicí. Stezka na území obce vedla rozsáhlými mokřinami, na kterých musela být zpevňována kulatinou a otepmi větví – jakýmsi dlouhým mostem, podle kterého byla nazvána i osada založená na jeho středním suchém úseku. Původní osídlení vesnice bylo české, což dokládá i první písemná zmínka z roku 1547 (Dlouhé Mosty). Obyvatelstvo se postupně zcela germanizovalo. Až do roku 1945 se pro obec užíval německý název Langenbruck. Vysídlením Němců v roce 1945 došlo k velkým demografickým i hospodářským změnám a Dlouhý Most byl nově osídlen českým obyvatelstvem z vnitrozemí. V rámci integrace byl v roce 1986 Dlouhý Most přiřazen jako XXXVI. městská čtvrť k městu Liberec. Dne 1. 1. 1993 se na základě výsledků místního referenda osamostatnil a opět získal vlastní obecní správu. Obec tvoří dvě katastrální území – Dlouhý Most a Javorník, žije zde více než 800 obyvatel, z toho dvě třetiny v produktivním věku. Za prací dojíždějí po celém okrese, zejména však do nedalekého Liberce.

V posledních letech se v oblasti Dlouhého Mostu a Javorníku velmi rozrostla výstavba rodin-ných domů. Noví obyvatelé se pozvolna zapojují do dění v obci. Nabídka akcí a společenský život je velmi pestrý a nemalou měrou k tomu přispívá i knihovnice paní Beata Ceéová, která v knihovně působí již 15 let. Celoročně spolupracuje s místní mateřskou a základní školou a organizačně se podílí i na mnoha obecních akcích pro děti a mládež. 

Knihovna sídlí v centru Dlouhého Mostu a nabízí své služby 6,5 hodin týdně, její prostory slouží dále maminkám s dětmi, místní hudební skupině a jiným složkám v obci. Fond knihovny je doplňován nákupem z prostředků obce (na nákup knih obec vynaložila v loňském roce 9 000 Kč) a několikrát ročně výměnným fondem z KVK v Liberci. Knihovnice zajišťuje knihy také prostřednictvím meziknihovní služby, která je čtenáři především z řad studentů velmi vítaná (32 kladně vyřízených požadavků v roce 2013). V posledním roce budova i interiér doznaly mnoha změn - objekt byl opraven a získal nová okna i fasádu, v knihovně bylo ná-sledně vymalováno, celý fond je přeznačen a přehledně srovnán. Knihovna má velkou pod-poru ze strany obce a na celoroční činnosti a rozvoji knihovny v posledních letech je to znát. 

Bez nadsázky se dá říci, že dlouhomostecká knihovna jde s dobou. Má vlastní webové stránky (http://knihovnadlouhymost.webk.cz/), které vedle základních údajů obsahují řadu zajíma-vých a pravidelně aktualizovaných rubrik. Knihovna je automatizovaná a zájemcům nabízí přístup do on-line katalogu a čtenářského konta 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.  

Upravené a příjemné prostory Místní knihovny v Dlouhém Mostě s moderními knihovnickými službami, pestrou nabídkou akcí, výbornou spoluprací se školami, zapojením občanů i přístup vedení obce jsou důvodem, proč je tato knihovna nominována také na cenu Knihovna roku 2014.


 

 

OBRÁZEK : 10645119_364081350383102_2764857680740580984_n.jpg

 

 


 

 

OBRÁZEK : pout.jpg 

 


 

 

 

 

 

 OBRÁZEK : kurzy.jpg

 

 

 


 

 

PRÁZDNINOVÉ PŘÍBĚHY

Za chvíli nás čeká doba prázdnin a dovolených, a tak mám pro vás připravené okénko OHLÉDNUTÍ ZA LÉTEM, kam budete moci přispět svými příběhy, fotkami nebo kresbami a podělit se s námi 

a ostatními čtenáři o své zážitky.

Noste své příběhy či vzpomínky z cest ke mně do knihovny nebo  posílejte na mail knihovnadlmost@seznam.cz.

 


 

Vesnice roku 2014 pro Liberecký kraj

 

Vesnicí roku v kraji se stalo Rádlo. Bodovaly i Dlouhý Most a Osečná

 

 

Liberecký kraj - Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2014 v Libereckém kraji se stalo Rádlo. Rozhodla o tom hodnotitelská komise, která ocenila zejména komplexní přístup k celkovému rozvoji obce v oblasti vzdělávání, mládeže, spolkového života a životního prostředí.

 

 

 

"V Libereckém kraji se do letošního ročníku soutěže přihlásilo 19 obcí, což bylo o 3 více než v loňském ročníku. V jubilejním dvacátém ročníku soutěže se o titul Vesnice roku 2014 utkalo pět obcí z Českolipska, čtyři obce z Jablonecka, čtyři z Liberecka a šest ze Semilska," sečetla příznivá čísla Ivana Hujerová, členka Rady LK, jejíž resort společně s ostatními subjekty soutěž Vesnice roku Libereckého kraje pořádá.

 

A právě do jabloneckého okresu putuje zlatá stuha za vítězství v krajském kole. Desetičlenná krajská komise hodnotitelů navštívila během pěti dnů od 18. června všechny přihlášené vesnice. Každá obec měla na svou prezentaci maximálně dvě hodiny. Komise provedla hodnocení na základě prezentace, prohlídky obce a materiálů, které obce předložily společně s přihláškou do soutěže.

 

Rádlo za vítězství v krajském kole obdrží vedle zlaté stuhy a postupu do republikového finále ale také finanční ocenění ve výši půl milionu korun. Slavnostní předání ocenění proběhne 27. srpna tohoto roku přímo ve vítězné obci, tedy v Rádle na Jablonecku.

 

Mezi 31. srpnem a 6. zářím navštíví Rádlo celostátní komise soutěže, která následně ze třinácti finalistů vybere letošního vítěze soutěže. „Na luhačovickém Mezinárodním festivalu dětských folklorních souborů „Písní a tancem" oznámí ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová vítěze soutěže Vesnice roku 2014," upozornila radní.

 

V soutěži Vesnice roku se každoročně udílí i další ocenění, spojená s možností dotace z Programu obnovy a rozvoje venkova ve výši 300 tisíc korun. Modrou stuhu za společenský život získal Prysk z Českolipska, bílou za činnost mládeže obec Pulečný na Jablonecku. Oranžová stuha za spolupráci obce se zemědělským subjektem putuje do obce Bozkov na Semilsku a zelenou stuhou za péči o zeleň a životní prostředí se budou moci pochlubit v Ralsku na Českolipsku.

 

Kdo další získal ocenění?

 

Zlatá stuha krajský vítěz Rádlo (JBC) za komplexní přístup k celkovému rozvoji obce v oblasti vzdělávání, mládeže, spolkového života a životního prostředí se zvláštním zřetelem na činnost školy a spolků.

 

Modrá stuha za společenský život Prysk (CL)

 

Bílá stuha za činnost mládeže Pulečný (JBC)

 

Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí Ralsko (CL)

 

Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu Bozkov (SE)

 

Diplom za moderní knihovnické a informační služby Dlouhý Most (LBC)

 

Diplom za vzorné vedení obecní kroniky Kruh (SE)

 

Diplom za obnovu technických památek Pěnčín (LBC)

 

Diplom za podporu turistického ruchu Karlovice (SE)

 

Diplom za zachování tradic místní školy Tatobity (SE)

 

Diplom za výstavbu zázemí pro Sbor dobrovolných hasičů Všeň (SE)

 

Diplom za podporu sportovních aktivit Albrechtice v Jizerských horách (JBC)

 

Diplom za obnovu infrastruktury po povodních Bílý Potok (LBC)

 

Diplom za prohlubování kladného vztahu mládeže ke své obci Kravaře (CL)

 

Diplom za podporu obce při výchově a vzdělávání mládeže Polevsko (CL)

 

Diplom za příkladnou péči o životní prostředí Osečná (LBC)

 

Diplom za výsadbu alejí v krajině Zahrádky (CL)

 

Cena naděje pro živý venkov ocenění za místní spolkový život a občanskou společnost Všeň (SE)

 

Skokan roku Zlatá Olešnice (JBC)

 

Ocenění za rozvoj venkova Mříčná (SE)

 

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu Programu obnovy venkova Bozkov (SE) rekonstrukce roubené stavby čp. 39, hostince „Dřevěnka".

 

  


 

Na konec školního roku jsem připravila pro Prvňáky krátkou

besedu O hledání Medvědího krále. S dětmi jsem se vydala

na Sibiř, kde jsme potkávali pohádkové bytosti, které dětem

radily a pomáhaly jim s hledáním. Na závěr jsem si vyzkoušela

děti ve čtení a za odměnu dostaly krásnou knihu

od Magdaleny Wagnerové Od A do Z.

OBRÁZEK : 1508_img.jpg

 


  

OBRÁZEK : slavnosti.jpg

   


  

 

OBRÁZEK : buchta1.jpg

  

 


  

OBRÁZEK : hudebni_vecirek.jpg
 

V květnu jsem zavítala do Mateřské školky,

kde jsem pro malé předškoláky připravila povídání

o Krtečkovi. Pak jsem děti přivítala v knihovně, kde jsem je seznámila s knihovnou, zahráli jsme si pár her a samozřejmě za odměnu a obrázek o Krtečkovi dostali malou drobnost.


V květnu jsme pořádali Pohádkový les,

kterého se zúčastnila hromada malých i velkých dětí. Děti plnily

u pohádkových bytostí úkoly, za které dostaly malou

odměnu a na konci si mohly odpočinout a opéct buřt.

 

V květnu se konal již 5. ročník Dlouhomosteckých divadelních hrátek. Jedná se o soutěž divadelních souborů, která je určena žákům 1. stupně základních škol a pořádá ho místní ZŠ ve spolupráci s obcí.OBRÁZEK : 38csright_3_big.jpg
 

 
„ MOST 2012 “
Pořádá zájezd do divadla
BEZ ZÁBRADLÍ na divadelní představení
KDES TO BYL(A) V NOCI
Situační komedie z pera úspěšného současného britského dramatika o tom,
že odpověď na otázku "Kdes to byl(a) v noci?" můžebýt v manželství jedna
z nejtěžších.
Réžie : Jiří Menzel
Hrají: Josef Carda, Rudolf Hrušínský, Veronika Freimanová,
Jana Švandová, Zdeněk Žák,
Barbora Leichnerová, Ljuba Krbová, Marcela Rojíčková
KDY: 13.4.2014 od 19.00
Odjezd autobusu v 16.15 od OÚ Dlouhý Most
CENA:300 Kč (vstupenka + cesta)
Lístky si můžete zakoupit v knihovně, nebo
po domluvě u Beaty Ceéové na tel. 604359066.
 

V březnu jsem navštívila družinu v naší škole, kde

jsem si pro děti připravila besedu na téma Hmyzí abeceda. 

S jsme dětmi hledali v knihách zástupce hmyzí říše. Využila jsem k tomu především knihy Ondřeje Sekory O Ferdovi mravenci.

Děti si zasoutěžily, ale i odpočinuly při čtení.


 

V únoru jsme pro děti zorganizovali Maškarní karneval,

kde si maškary zatancovaly i zasoutěžily. 


Ve škole se opět konala recitační soutěž

Dlouhomostecký básník.

Soutěže se zúčastnili nejen žáci všech ročníků,

ale i předškoláci z naší mateřské školy. Nejprve postupně proběhla ve všech třídách třídní kola, ze kterých bylo vybráno 5 zástupců pro školní kolo. Mezi porotci zasedly paní učitelky a knihovnice.
Soutěžilo se ve třech kategoriích.
1. kategorie – předškoláci a 1. ročník
2. kategorie – 2. a 3. ročník
3. kategorie – 4. a 5. ročník

 


Advent

jsme přivítali společně s dětmi v kostele zpěvem a rozsvícením první adventní svíce. Následoval průvod obcí, rozsvěcení stromečku

a jako velké překvapení pro malé ale i velké přijel

Mikuláš s Andělem a čerty.

Akci jsme zakončili ohňostrojem. 

 


 

V pátek 22.11. 2013 měli žáci první třídy svůj velký den.

Za přítomnosti rodičů a dětí z mateřské školy jim byl slavnostně předán Slabikář. Žáci si ovšem museli Slabikář zasloužit. Spolužáci z třetí třídy se proměnili v pohádkové bytosti, které prvňákům zadávaly nejrůznější úkoly. Nakonec všichni tento slavností okamžik oslavili obrovským dortem ve tvaru Slabikáře. Malou pozornost ve formě knížky dostali i od knihovnice.

 


První školní den byl pro všechny školáky slavnostní.

Akce se zúčastnili samozřejmě školáci, ale i rodiče, prarodiče a zástupci obce i knihovny. Dětem byl předán malý uvítací balíček.

 

 


 

 

Regionální výbor SKIP Libereckého kraje rozhodl udělovat pravidelně Cenu Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje nejlepším knihovníkům/knihovnicím, kteří působí v knihovnách Libereckého kraje.

Mezi nominovanými za rok 2012 jsem byla i já,

takže bych ráda poděkovala za nominaci.

OBRÁZEK : knihovnice_roku.jpg