Svatý Vavřinec

                  

OBRÁZEK : vavr.jpg

Sv. Vavřinec (jáhen, mučedník) patron archivářů, cukrářů, hasičů, hostinských, knihovníků, kuchařů, pivovarníků, pradlen, sklenářů, správců a studentů.Vždy znázorňován jako mladý jáhen s roštem a knihou. Často má  u sebe také váček s penězi a nebo chléb, což je znázorňováno  jako symboly znamenající rozdělování církevních statků. Byl vzýván proti chorobám očním, houseru, ischiasu, horečce, kožním chorobám, moru, chudobě, proti mukám očistce, proti nebezpečí ohně, či za úrodu vinných hroznů a zdravost vinohradů.

Narozen kolem roku 230 ve Španělsku. Patřil a stále patří mezi nejuctívanější světce celého světa hned po Petrovi a Pavlovi. O jeho původu se prakticky nic neví. Tradice říká, že přišel do Říma ze Španělska a zakrátko se stal nejvyšším jáhnem papeže Sixta II. Tomuto papeži nechal pronásledovatel křesťanů, císař Valeriánus, dne 6. srpna 258 setnout hlavu. Cestou na popraviště provázel papeže i plačící Vavřinec. Sixtus svého jáhna utěšoval a dal mu za úkol, aby po jeho smrti rozdělil celý tehdejší majetek církve mezi chudáky. Po popravě vznesl císař Valeriánus nárok na církevní majetek. Vavřinec požádal císaře o tři dny na shromáždění všech pokladů. Tuto dobu využil na rozdělení majetku církve mezi chudáky a třetí den přivedl tyto lidi před Valeriánuse. Před krutým panovníkem prohlásil, že před ním stojí pravé poklady církve. Valeriánus neznal slitování a odsoudil Vavřince k smrti upálením na železném roštu. Podle legendy snášel mučedník hrdinně plameny a krátce před smrtí řekl svému katovi: "Pečeně je hotova, obrať ji a jez!" Dnem Vavřincovi smrti byl 10. srpen 258.

Do dnešního dne odpočívají Vavřincovy ostatky spolu s ostatky sv. Štěpána v antickém sarkofágu v kostele Sv. Vavřince za hradbami na náměstí Sv. Vavřince, přímo u římského Campo Verano. Bazilika zřízená císařem Konstatinem patří ještě dnes k sedmi hlavním chrámům Říma.

V dřívějších dobách zvonily na den Sv. Vavřince na venkově zvony a pranostiky, říkají že "Je-li na Vavřince a Bertla hezky, vyjde podzim dobře." nebo "Na Vavřince bývá zvykem, že přestává dříví růsti".