Literární soutěže.

//www.knihatislusi.cz/kampan-kniha-ti-slusi/

 

 

Soutěž s Rostíkem a Audiotéka.cz o audioknihu Proč má kos žlutý nos?

 

Napiš nám, proč má podle tebe kos žlutý nos.

5 nejlepších, nejpovedenějších, nejlépe napsaných nebo nejvtipnějších a nejoriginálnějších příspěvků vyhraje audioknihu Proč má kos žlutý nos od Audiotéka.cz.

Svou odpověď (max. 10 vět) pošli do poloviny listopadu (15. 11. 2015) na alzbeta.skytova@audioteka.cz. Nezapomeň nám na sebe nebo na své rodiče napsat e-mail, abychom ti mohli v případě výhry dát vědět a zaslat audioknihu!

Vybranými soutěžními příspěvky se budou moci pobavit i poučit návštěvníci webu www.rostemesknihou.cz a Audioteka.cz

 

 

 

 

Audiokniha obsahuje třináct krásných pohádek z ptačího světa v jedinečném podání předního českého herce Arnošta Goldflama, jejichž autorem je Vladimír Šoltys.

Soutěž festivalu Literární Vysočina 2015

 


 

Další ročník literární soutěže v kategoriích próza a poezie. Soutěž není omezena věkem. Texty musí splňovat následující podmínky:

 

- v kategorii poezie maximálně 3 strany textu

 

- v kategorii prózy maximálně 3 strany textu

 

Práce se přijímají pouhý jeden měsíc: od 1.března do 31.března 2015. Texty posílejte na literarnisoutez@centrum.cz

 

Připište taky adresu a telefon.

 

Odesláním textu do soutěže dáváte souhlas s jeho použitím při propagaci festivalu Literární Vysočina. Výsledku budou vyhlášeny na festivalu Literární Vysočina. Podrobnosti na www.literarnivysocina.com

 

Uzávěrka 31.března 2015

 

 

 


 

Literární soutěž o českou báseň roku 2015
-    Soutěž vyhlašuje: Literární sdružení Vzdorospolek pod záštitou Národní knihovny ČR

Ročník XII.
-    Přihlášená báseň koluje během jara a léta v podobě sešitu Střípků, aby se pak na podzim mohly zobrazit výsledky i se jmény básníků v knižní podobě ročenky Pár střípků.
-    Přihlásit lze až čtyři díla ročně v provedení a námětu naprosto volném, ovšem dosud nezveřejněná a pouze v češtině.
-    Autor nejlepší básně získá cenu Putovní svitek, cenou pro méně úspěšné básně je Stříbrný svitek a Bronzový svitek.
-    Na podkladě známkování bude sestaven soutěžní sešit pro půjčování mezi čtenáři. Veřejnosti bude představen v dubnu při tiskovém shromáždění v Klementinu – sídle Národní knihovny ČR na Starém Městě pražském.
-    Dvanáctý ročník bude ukončen v sobotu 17. října 2015 v Havlíčkově Brodě v rámci knižního veletrhu.
-    Přihlášky najdete na stránkách: http://www.plutanium.cz/vzdorospolek/cs/1599-vsem-basnikum a odešlete na adresu: vzdorospolek@seznam.cz
-    Kdo přihlásí básně do konce listopadu 2014, dostává příležitost do uzávěrky na konci ledna 2015 své verše zaměnit, kdyby mezitím napsal něco, co by považoval za vhodnější

 

Uzávěrka 31.ledna 2015

 


 

Drápanda 2015
11. ročník literární soutěže pro žáky 6.–9. tříd základních škol a 1.–4. tříd víceletých gymnázií.

Pište své příspěvky – povídky, příběhy, básničky, reportáže – na počítači, nemáte-li tuto možnost, pak rukou – ale čitelně! Fantazii se meze nekladou. Povídky a reportáže nesmějí být delší než 3 strany formátu  A4 (velikost písma 14). Do kategorie poezie zašlete 3–5 básniček. Pište vždy jen po jedné straně papíru!
Nezapomeňte na úvod své práce napsat vaše: jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, školu a třídu, telefon, e-mail. Nezasílejte opsané ani již publikované příspěvky!
Soutěžící budou rozděleni do dvou věkových kategorií: 6. a 7. třída ZŠ resp. 1. a 2. třída víceletých gymnázií a 8. a 9. třída ZŠ resp. 3. a 4. třída víceletých gymnázií V každé kategorii bude zvlášť hodnocena próza a poezie.
Slavnostní vyhlášení výsledků se bude konat v červnu 2015 v Městské knihovně Varnsdorf. Nejlepší soutěžící budou odměněni cenami a jejich práce budou zveřejněny.
Soutěžní příspěvky zasílejte do 9. ledna 2015 na adresu Městská knihovna Varnsdorf, Otáhalova 1260, 407 47 Varnsdorf. Na obálku napište „DRÁPANDA“. Nebo e-mailem na detske@mkvdf.cz, do předmětu napište: Drapanda_prijmeni

 

Uzávěrka: 9.ledna 2015

 

 

 

 Literární soutěže na rok 2014:

 

 

 

Nadnárodní literární soutěž – V rukojmí slov
Vyhlašuje: vydavatelství Petra Doležala

Pravidla soutěže:
-    Časově i věkově neomezené
-    Maximálně 2 strany formátu A4
-    Téma – neurčeno. Je libovolné, záleží jen na výběru soutěžících
-    Práce lze zasílat na adresu: temne-vody@seznam.cz
Garantem soutěže je český spisovatel Petr Doležal
Všechny soutěžní práce budou vydány
Více na http://www.temnevody.com/literarni-soutez?utm_source=google&utm_medium=GoupFix&utm_campaign=GoupFix
Uzávěrka: neomezená

 

 

 

Fantastická povídka 2014
Od úterý 1. července budou moci všichni začínající tvůrci přihlásit své povídky v žánru sci-fi, fantasy a horor do literární soutěže Fantastická povídka. Letošní ročník přináší zásadní změnu. Kromě povídek o rozsahu do pěti normostran bude možné přihlásit až pětadvacetistránkové práce. Pořadatelé soutěže tak vycházejí vstříc dlouhodobým přáním ze strany účastníků soutěže a zavádí nové kategorie.

•    Mikropovídka (do 9.000 znaků vč. mezer)
•    Povídka (do 45.000 znaků vč. mezer)
Přihlášení povídek do soutěže bude možné v uvedený termín na webu soutěže www.fantastickapovidka.cz.
Podmínky soutěže:
•    Do soutěže lze přihlásit dílo splňující formu povídky.
•     V případě, že povídku přihlašuje autor, který nedosáhl 15. roku života, je třeba, aby povídku poslal v elektronické podobě na e-mail fantastickapovidka@czechnetmedia.cz a v tištěné podobě současně se souhlasem jednoho z rodičů (a jeho podpisem) na adresu: CzechNetMedia s.r.o., Nušlova 2280/25, Praha 5, 158 00.
•    Do soutěže může jeden soutěžící přihlásit maximálně 3 povídky.
•    Rozsah mikropovídky je omezen maximálním počtem 9 000 znaků včetně mezer (odpovídá 5 normostranám), letos navíc nově možno zasílat i povídky do rozsahu 45.000 znaků.
•    Povídky musejí být psány v českém nebo slovenském jazyce.
•    Soutěžní příspěvky musí žánrově spadat do sci-fi, fantasy nebo hororu.
•    Soutěž není anonymní. Je nutné přihlášení pod svým skutečným jménem. Povídky, které budou doručeny pod pseudonymem, budou automaticky vyřazeny.
•    Do soutěže mohou být přihlášeny jen práce, které doposud nebyly publikovány v tisku nebo na internetu (kdekoliv) či smluvně vázaná díla u některého z nakladatelů a jinde. Vyloučena je také účast povídek, které jsou současně přihlášené v jiných soutěžích.
•    Soutěže se nesmí zúčastnit nikdo z porotců aktuálního ročníku soutěže.
•    Soutěže se nesmí zúčastnit autor, kterému již byl v minulosti vydán román. Autoři, jejichž povídky se objevily pouze ve sbornících, se účastnit mohou!
-    Povídky jsou hodnoceny ve třech kolech.
-    Ze všech přihlášených povídek nejprve redakce magazínu FANZINE.cz nominuje (maximálně) 50 prací.
-    Z nominovaných povídek následně vybere odborná porota finálové povídky.
-    V posledním kole rozhodnou svým hlasováním mezi finálovými povídkami samotní čtenáři.
-    Přihlašování prací začíná 1. července.
Uzávěrka: neuvedena

 

 

 


 

Literární soutěž o nejlepší, nejkratší scifi povídku
Pravidla soutěže:

-    povídka musí mít maximálně 100 znaků bez mezer.
-    povídka musí být v žánru sci-fi nebo fantasy
-    povídka nesmí obsahovat urážky, pseudovtipné politické narážky, vulgarismy a další prohřešky vůči dobrým mravům
-    povídka musí být váš originální výtvor
-    počet příspěvků od 1 autora není omezen
Soutěžní příspěvky zasílejte na adresu galerie@vanili.cz
Vítěz získá diplom a věcnou cenu od sci-fi portálu Vanili.cz.
Výsledky se dozvíte na stránkách webu Vanili.cz nebo v newsletteru, pokud se přihlásíte k odběru.
Hodnotící kritéria:
-    originalita
-    kreativita
-    humor, vtip, nadsázka
-    přítomnost prvků sci-fi nebo fantazy (technologie, magie, cestování v čase, apod.
-    Povídky hodnotí každý člen poroty nezávisle na ostatních členech poroty. Každý porotce udělí soutěžní povídce 0 až 10 bodů dle svého uvážení. Povídka s největším počtem bodů vyhrává.
Více na: http://www.vanili.cz/scifi/literarni-soutez/
Uzávěrka: 31.prosince 2014

 

 

 

Literární cena Knižního klubu 2015
Knižní klub nabízí možnost publikovat původní dílo, garantuje jeho vydání a autora odměňuje prémií 100 tisíc korun.
Do soutěže můžete přihlásit dosud nepublikované prozaické dílo (novelu nebo román) napsané česky a nevázané smluvně v jiném nakladatelství.
Rukopisy (v jednom exempláři) zasílejte do 31. 12. 2014 na adresu: Euromedia Group, Literární cena KK, Nádražní 32, 150 00 Praha 5
Rukopisy je také možné přihlásit elektronicky na www.lckk.cz. Zaslané rukopisy se nevrací ani nelektorují. Práce jsou hodnoceny anonymně odbornou porotou. Autoři budou o výsledku soutěže informováni na jaře 2015.

 

Uzávěrka: 31.prosince 2014

 

 

 

Princezna a princ české pohádky

 

8.ročník celorepublikové soutěže mluveného slova, fantazie a improvizace cílí na podporu čtenářské gramotnosti dětí. 

Soutěž probíhá ve čtyřech  kolech  Termíny Jsou pro jednotlivé kategorie: 13. nebo 27. dubna; 8. nebo  15. června; 19. října. Finále je  14.prosince 

Místo konání : secesní sál Hl. nádraží Praha, Wilsonova ul.8. Vždy od 10 hodin.

Odborná porota: Naďa Konvalinková, Miroslav Dvořák a Galla Macků / profesoři na Konzervatoři Praha/ a spisovatelka , ilustrátorka a malířka Inka Delévová.

Přihlašovat se děti mohou již na našich stránkách www.princeznaaprinc.cz  nebo na emailové adrese: irena.husinova(zavináč)centrum.cz. 
To se týká zejména dětí pětiletých, na které není náš přihlašovací systém zaveden, ale děti  v tomto věku již  velmi dobře v soutěži vždy obstály. 

Tak jako každoročně vyhlašujeme nejaktivnější město republiky / v roce 2013 to bylo město Prostějov a pan primátor pozval k návštěvě dětské vítěze, učitele i rodiče /, tak letos vyhlašujeme navíc  i nejaktivnější knihovnu/ ze které se zúčastní nejvíce dětí.
Uzávěrka soutěže: 14. prosince 2014

 

 

Literární soutěž Albatrosu – Smích – základ života, aneb příběh, který nás pobaví

Podmínky soutěže:
-    Zúčastnit se mohou autoři, kteří dovršili v den uzávěrky podání rukopisu 18 let, a to pouze s novinkou, jež dosud nebyla nikde publikována;
-    Rozsah: minimálně 5 normostran, maximálně 100 normostran; Přihlášené práce budou hodnoceny anonymně odbornou porotou;
-    Oceněná próza vyjde do data vyhlášení dalšího ročníku soutěže (pro 6. ročník platí vydání vítězné práce na jaře roku 2016) a vítěz získá vedle standardního honoráře i finanční odměnu 25 000 Kč.
Propozice
-    Rukopis (kompletní text) musí být poslán nebo odevzdán v tištěné podobě, nejlépe v normostranách (tj. 60 úhozů na řádku a 30 řádků na stránce), ve 2 vyhotoveních (zaslaný e-mailem nebude přijat).
-    Rukopis ve 2 kopiích (bez identifikace autora) musí být doručen do sekretariátu Albatrosu nejpozději do dne uzávěrky soutěže současně s přihláškou do soutěže. Přijetí rukopisu bude písemně potvrzeno nakladatelstvím spolu s přidělením soutěžního čísla.
-    Přihlášku do soutěže (Formulář, který obsahuje jméno autora, kontaktní adresu, název práce a souhlas s podmínkami soutěže) přiložte k rukopisu v samostatně zalepené obálce. Naleznete ji na stránkách: http://www.albatros.cz/o-nas/literarni-soutez

 

Uzávěrka: 1.prosince 2014

 

Necronomicon – hororová soutěž
-    Soutěž o nejlepší hororovou povídku na vybrané téma: „Duchové a démoni o Halloweenu“

Vyhlašuje: Server Necronomicon (http:///www.horor-web.cz)
Pravidla:
-    Musí to být povídka hororová!
-    Maximální délka je 18 000 znaků včetně mezer.
-    Jeden autor může zaslat pouze jednu povídku.
-    Příběh se musí odehrávat 31. října, tedy o Halloweenu, musí zde vystupovat démoni a duchové a samozřejmě čím originálnější bude pojetí, tím lépe.
-    Povídka musí být psána v českém jazyce.
-    Povolené jsou jakékoli prvky, které souvisí s hororem, nebráníme se ani násilí, gore, naturalismu a erotickým scénám. Odmítáme jakékoli propagandistické povídky.
Kam zasílat práce:
-    Soutěžní příspěvky zasílejte na emailovou adresu martin.stefko@horor-web.cz.
-    Se zasláním povídky na výše uvedený email souhlasíte s jejím zveřejněním na serveru po skončení soutěže.
Ceny pro vítězné povídky:
-    1. místo: Věcná cena + finanční odměna 1 000 Kč
-    2. místo: Věcná cena + finanční odměna 500 Kč
-    3. místo: Věcná cena
-    Věcná cena bude v průběhu soutěže upřesněna
Vyhlášení výsledků: Na Halloween, 31.10.2014
Uzávěrka: 30. září 2014